In een zone 30 is de maximumsnelheid beperkt tot 30 km/u voor alle weggebruikers, ook voor (elektrische) fietsen en bromfietsen.

Voordelen van een zone 30

  • veiliger verkeer voor zwakke weggebruikers
  • minder lawaai
  • leefkwaliteit van de buurt verbetert

Invoeren van trajectcontrole

Tussen Melseledijk, Fabriekstraat en Kapeldijkstraat komt trajectcontrole. Doorgaand verkeer zal automatisch beboet worden indien hun gemiddelde snelheid hoger ligt dan 30 km/u.

Wanneer gaat de trajectcontrole van start?

De camera’s voor trajectcontrole zijn geplaatst maar momenteel kan er nog niet automatisch beboet worden. Hiervoor dienen eerst verdere afspraken met het parket gemaakt te worden en moeten er op vlak van ICT nog zaken geregeld worden. Naar alle verwachting is dit binnen enkele maanden opgelost. In afwachting van de trajectcontrole bestaat uiteraard altijd de mogelijkheid dat de politie mobiele flitsacties houdt.

Beide maatregelen moeten een groot aandeel van het gemotoriseerd verkeer dat doorheen Kallo-centrum rijdt, doen kiezen voor de R2 of voor de Steenlandlaan.