Bij een zwaar conflict tussen huurder en verhuurder kan de verhuurder een procedure tot uithuiszetting opstarten bij het vredegerecht. De vrederechter zal in dat geval eerst het OCMW inschakelen om te bemiddelen en zo een effectieve uithuiszetting te voorkomen.

  • het Vredegerecht brengt het OCMW op de hoogte.
  • het OCMW contacteert schriftelijk huurder en verhuurder om te bemiddelen.