De Buurtbus is een busje voor vervoer van max. 7 personen, ook geschikt voor rolstoelvervoer.
Onder bepaalde voorwaarden kunt u de Buurtbus met chauffeur boeken.

De Buurtbus zorgt ervoor dat mensen kunnen participeren en hun sociaal netwerk versterken.

Wie kan de Buurtbus boeken?

 •  Organisatoren van een activiteit waaraan iedereen kan deelnemen.
 • U vertegenwoordigt een organisatie zonder ledenbestand.

Voorwaarden

 • Enkel voor vervoer van minder mobiele inwoners van Beveren of voor vervoer als de activiteit niet met het openbaar vervoer te bereiken is.
 • Rijdt enkel op het grondgebied van Beveren, uitgebreid met 10 kilometer buiten de gemeentegrens.
 • Rijdt vanaf 2 personen die niet tot hetzelfde gezin behoren.
 • Geen collectief vervoer voor zorginstellingen.
 • Een rit gebeurt op basis van de beschikbaarheid in samenspraak met team Welzijn van het Sociaal Huis.
 • Bel naar T 03 750 15 11, elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.
 • Of mail naar buurtbus@beveren.be

U moet de rit minimum 14 dagen op voorhand aanvragen.

De Buurtbus is gratis.

Enkele voorbeelden waarvoor u de Buurtbus kunt inschakelen:

 • De centrumleider van een dienstencentrum zorgt ervoor dat buurtbewoners kunnen komen eten.
 • De plaatselijke cultuurraad brengt mensen in groep naar een voorstelling in CC Ter Vesten. 
 • Buurtwerking organiseert een uitstap naar de dinsdagmarkt voor senioren uit de wijk.
 • De Babytheek brengt kwetsbare ouders naar de Babybabbels.

Wat kan niet:

 • Een vereniging wil haar leden vervoeren voor een activiteit in eigen gemeente.
 • Een buurtcomité wil de buurtbus inschakelen voor een uitstap.
 • Het woonzorgcentrum organiseert een uitstap naar De Ster.
 • Supporters willen samen naar een voetbalwedstrijd gaan kijken.
 • De buurtbus als BOB-vervoer inschakelen.