Onder bepaalde voorwaarden heeft u recht op een tegemoetkoming in de afrekeningsfactuur van uw energieleverancier. 

De maatschappelijk werker doet een onderzoek naar de sociale en financiële situatie van de aanvrager.

Het Sociaal Huis kan dan beslissen om de afrekeningsfactuur volledig of gedeeltelijk ten laste te nemen.