Onder bepaalde voorwaarden heeft u recht op een tegemoetkoming in de betaling van uw energiefactuur.

De maatschappelijk werker doet een onderzoek naar de sociale en financiële situatie van de aanvrager.

Het Sociaal Huis kan dan beslissen om de energiefacturen volledig of gedeeltelijk ten laste te nemen.