Het Sociaal Huis (team Opleiding en tewerkstelling) begeleidt personen die recht hebben op een leefloon en financieel maatschappelijke hulp naar een gepaste tewerkstelling op de gewone arbeidsmarkt.

Voortraject
Samen gaan we op zoek naar de mogelijkheden en interesses via:

  • gesprekken (Curriculum Vitae opmaken/voorbereiden sollicitatiegesprek ed.) 
  • assessmentprojecten Werklift en Werkkracht
  • stages

Art.60§7
Het OCMW kan tijdelijk als werkgever optreden binnen de eigen diensten of diensten waarmee het samenwerkt ( art.60§7 van de OCMW-wet).
Tijdens het traject begeleiden, evalueren en ondersteunen de trajectbegeleiders deze werknemers.

Nazorg
Na een succesvolle artikel 60 tewerkstelling moet u een werkloosheidsvergoeding aanvragen én krijgt u een nazorgtraject (i.s.m. Groep INTRO).