Het Sociaal Huis (Team Opleiding en Tewerkstelling) begeleidt personen die recht hebben op een leefloon en  op financieel-maatschappelijke hulp naar een gepaste tewerkstelling op de gewone arbeidsmarkt.

Voortraject
Samen gaan we op zoek naar de mogelijkheden en interesses via:

  • gesprekken (Curriculum Vitae opmaken/voorbereiden sollicitatiegesprek ed.) 
  • assessmentprojecten Werklift en Werkkracht
  • stages

Art.60§7
Het OCMW kan tijdelijk als werkgever optreden binnen de eigen diensten of diensten waarmee het samenwerkt ( art.60§7 van de OCMW-wet).
Tijdens het traject begeleiden, evalueren en ondersteunen de trajectbegeleiders deze werknemers.

Nazorg
Na een succesvolle Artikel 60-tewerkstelling vraagt u een werkloosheidsvergoeding aan én krijgt u een nazorgtraject (i.s.m. Groep INTRO).