Werklift begeleidt mensen die recht hebben op een leefloon en op financieel-maatschappelijke hulp naar een gepaste tewerkstelling op de arbeidsmarkt.

Op aanvraag van bedrijven, scholen, organisaties voert Werklift klussen en taken uit.
De aanvrager betaalt geen werkuren, enkel de materialen, een bijdrage in het transport en algemene werkingskosten.

Werklift voert taken uit zoals: schilderwerken, houtbewerking (bv. maken van picknickbanken en nestkastjes), naaiwerken, kleine herstellingen, fietsherstellingen, verpakkingsopdrachten, administratieve taken, schoonmaakwerk, groenonderhoud.

Werklift is een sociaal tewerkstellingsproject van Sociaal Huis Beveren en Groep Intro.

Voor meer informatie en offertes:

E alain.bonnel@groepintro.be
T 0477 77 14 85