Om voor commerciële doeleinden een gedeelte van het openbaar domein in te nemen, heeft u een de toelating nodig. 

 Onder commerciële doeleinden wordt verstaan:

  • Het uitstallen van koopwaren en van allerhande toestellen, opstellingen en voorwerpen zoals drank-, brood- en snoepgoedautomaten, om de verkoop te bevorderen.
  • De verkopen door middel van een al of niet mobiele verkoopruimte, geplaatst op het openbaar domein en op onmiddellijk aan de openbare weg grenzende privéterreinen en commerciële parkeerterreinen (bv plaatsing van een kippenkraam – wafelkraam – hamburgerkraam - ….)
  • De verkoop van bloemen aan de begraafplaatsen. 

Op de inname van het openbaar domein wordt een gemeentelijke belasting geheven. 

Belastingsreglement en tarieven