In Beveren geldt een belasting voor het uitbaten van een nachtwinkel. Deze belasting is tweeledig: er is een openingsbelasting en een jaarlijkse belasting.

De voorwaarden vindt u terug in het belastingreglement.

Dienst Financiën bezorgt u het aangifteformulier. Bezorg hen het volledig ingevulde aangifteformulier terug voor de in het aangifteformulier vermelde datum.

Om de aangifteplicht te vereenvoudigen moet u vanaf het tweede aanslagjaar waarvoor de belasting wordt aangerekend, de aangifte niet meer terug sturen indien er geen wijzigingen zijn aan de  belastbare grondslag. Indien u gebruik maakt van deze vereenvoudigde aangifte, wordt de belasting berekend op basis van de laatst ingediende aangifte.