In Beveren geldt een belasting voor het uitbaten van een nachtwinkel. Deze belasting is tweeledig:

  1. De openingsbelasting is een éénmalige belasting vastgesteld op 6 368 EUR en verschuldigd bij elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel. Elke wijziging van uitbating wordt gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit.
  2. De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting is vastgesteld op 1 062 EUR. Deze belasting is verschuldigd per nachtwinkel voor het hele jaar. Stopzetting van de activiteiten in de loop van het aanslagjaar geeft geen aanleiding tot belastingsvermindering.

Dienst Financiën bezorgt u het aangifteformulier. Bezorg hen het volledig ingevulde aangifteformulier terug voor de in het aangifteformulier vermelde datum.

Om de aangifteplicht te vereenvoudigen moet u vanaf het tweede aanslagjaar waarvoor de belasting wordt aangerekend, de aangifte niet meer terug sturen indien er geen wijzigingen zijn aan de  belastbare grondslag. Indien u gebruik maakt van deze vereenvoudigde aangifte, wordt de belasting berekend op basis van de laatst ingediende aangifte.