Belasting op standplaats tijdens markten
Belasting op aanvraag omgevingsvergunning
Belasting op de privatisering van het openbaar domein
Belasting op motoren
Belasting op nachtwinkels
Belasting op publiek toegankelijke ruimte van handelszaken
Belasting op risicohoudende bedrijven