Als het adres van uw onderneming wijzigt, dan moet u dit aangeven. Dit doet u via de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO).

U moet niks meebrengen.

Een adreswijziging kunt u zelf uitvoeren via de toepassing ‘My Enterprise‘ van de FOD Economie.

My enterprise

U kunt hiervoor ook contact opnemen met uw ondernemingsloket of een ondernemingsloket naar keuze.

Ondernemingsloket