Bedrijven en instellingen mogen hun afval afkomstig uit professionele activiteiten niet met de huisvuilophaling meegeven. Bedrijven kunnen terecht bij een private afvalstoffeninzamelaar.
Bedrijven die gevestigd zijn in de Ibogem-regio kunnen vergelijkbaar bedrijfsafval zelf naar één van de recyclageparken brengen. Vergelijkbaar bedrijfsafval is afval dat naar aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. Het is geen afval eigen aan de bedrijfsactiviteit. Voor bedrijfsafval moet je beroep doen op een private afvalstoffeninzamelaar.

Breng uw bedrijfsafval zelf naar één van de recyclageparken.