Bouw- en sloopafval
Inzameling kurken
Kringwinkel
Ophalen grofvuil
Textiel
Afval verbranden (in open lucht)
Verkoop van huisvuilzakken
Huishoudelijk afval
Snoeihout
Recyclagepark (containerpark)
Gratis huisvuilzakken