Bouw- en sloopafval
Snoeiafval
Inzameling kurken
Kringwinkel
Ophalen grofvuil
Textiel
Afval verbranden (in open lucht)
Verkoop van huisvuilzakken
Huishoudelijk afval
Recyclagepark (containerpark)
Gemeentelijke toelage restafval