Wij staan tot uw dienst in het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8 in Beveren!
Bouw- en sloopafval
Inzameling kurken
Kringwinkel
Ophalen grofvuil
Textiel
Afval verbranden (in open lucht)
Verkoop van huisvuilzakken
Huishoudelijk afval
Snoeihout
Recyclagepark (containerpark)
Gratis huisvuilzakken