U kunt steenpuin en bouwafval aanleveren in de containerparken van IBOGEM.

IBOGEM

of

u laat het bouw- en sloopafval ophalen door een private ophaaldienst.

OVAM