Als handelaar kunt u optreden als een verkooppunt voor afvalzakken.

Wilt u als handelaar een verkooppunt voor huisvuilzakken inrichten, dan neemt u contact op met Ibogem.