Ommelandverbond Linkerscheldeoever

Op 20 april 2022 ondertekenden 13 partijen een verbond "Voor de toekomst en leefbaarheid van het ommeland van de haven van Antwerpen, de polders op Linkerscheldeoever".

Door dit akkoord kan zowel het dorp Doel blijven bestaan als de uitbreiding van de haven van Antwerpen op Linkerscheldeoever verdergezet worden. Die uitbreiding voorziet men in een 2de getijdendok dat net naast Doel komt te liggen. Tussen het nieuwe dok en Doel komt dan een enorme bufferzone te liggen, de "leefbaarheidsbuffer". Lees ook: Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven (WOW) en Containercluster Linkerscheldeoever (CCL).

Ook de woonkernen buiten Doel blijven behouden, met name Ouden Doel, Rapenburg, Saftingen en Oud Arenberg. Daarnaast is een evenwicht tussen landbouw en natuur essentieel en ook mobiliteit en erfgoed zijn speerpunten van dit Verbond. Daarover zijn ook telkens specifieke maatregelen opgenomen.