Particulieren die een eigen waterzuivering hebben kunnen een aanvraag doen voor de vrijstelling van de heffing op hun waterverontreiniging, ook genoemd het attest van de Burgemeester. 

  • Het gaat over een particuliere installatie – de woning mocht op moment van installatie van een IBA (individuele behandeling afvalwater) niet aansluitbaar zijn op een rioolwaterzuiveringsinstallatie en de woning mag binnen de 5 jaar niet aansluitbaar zijn op een riolering.
  • de IBA moet voldoen aan een aantal voorwaarden (de dienst milieubescherming voert hier een controle voor uit). 
     
  • een bewijs van de installatie van uw IBA (factuur is noodzakelijk voor installatiedatum)
  • technische gegevens van uw IBA
  • de identificatiegegevens van de aanvrager

U kunt uw vrijstelling online aanvragen via onderstaande knop

online regelen

Het opvragen van een attest voor de voor de vrijstelling van de heffing op waterverontreiniging is gratis.