Particulieren die een eigen waterzuivering hebben kunnen een aanvraag doen voor de vrijstelling van de heffing op hun waterverontreiniging, ook genoemd het attest van de Burgemeester. 

  • Het gaat over een particuliere installatie – de woning mocht op moment van installatie van een IBA (individuele behandeling afvalwater) niet aansluitbaar zijn op een rioolwaterzuiveringsinstallatie en de woning mag binnen de 5 jaar niet aansluitbaar zijn op een riolering.
  • de IBA moet voldoen aan een aantal voorwaarden (de dienst milieubescherming voert hier een controle voor uit). 
     
  • een bewijs van de installatie van uw IBA (factuur is noodzakelijk voor installatiedatum)
  • technische gegevens van uw IBA
  • de identificatiegegevens van de aanvrager

Maak een afspraak met de milieudienst via 03 750 15 11.

Het opvragen van een attest voor de voor de vrijstelling van de heffing op waterverontreiniging is gratis.