Ophaling asbesthoudende dakbedekking
Rioolaansluiting
Achtertuinontsluiting
Energieprestatiecertificaat (EPC) bij verhuur en verkoop van bestaande woningen
Energieprestatiecertificaat (EPC) bij nieuwbouw
Gratis renovatieadvies duurzaam wonen
Toekenning van een huisnummer
Leegstandsreglement en gemeentebelasting op leegstaande gebouwen en woningen
Controle en onderhoud van een stookolietank
Ongeschikt of onbewoonbaar verklaren van een woning
Opritten
Straattegeltuintje
Overwelven van grachten
Planschadevergoeding
Verminderd btw-tarief voor verbouwingen
Verplichte keuring van privériolering voor afvoer van alle water
Energielening
Regenwaterput
Tweede verblijven