Rioolaansluiting
Verplichte keuring van privériolering voor afvoer van alle water
Regenwaterput
Overwelven van grachten
Opritten
Ophaling asbesthoudende dak- en gevelbedekking
Geveltuin
Toekenning van een huisnummer
Achtertuinontsluiting
Gratis renovatieadvies en renovatiebegeleiding
Energieprestatiecertificaat (EPC) bij verhuur en verkoop van bestaande woningen
Energieprestatiecertificaat (EPC) bij nieuwbouw
Controle en onderhoud van een stookolietank
Tweede verblijven
Verminderd btw-tarief voor verbouwingen
Planschadevergoeding
IBA - vrijstelling op de heffing op waterverontreiniging
Leegstandsreglement en gemeentebelasting op leegstaande gebouwen en woningen
Ongeschikt of onbewoonbaar verklaren van een woning
Verwaarlozingsreglement en gemeentebelasting op verwaarloosde gebouwen en woningen
Tijdelijke tussenkomst in grondverzetkosten saneringszone 3M