Omwille van de verhuis naar het nieuw gemeentehuis sluiten de gemeentelijke loketten van wo 21 t.e.m. za 24 april.
Vanaf ma 26 april staan we terug tot uw dienst in het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8. Telefonisch blijven we steeds bereikbaar T 03 750 15 11.

Door de toenemende bebouwing werden veel grachten gedempt of ingebuisd. Dit veroorzaakt verdroging en overstromingen. Daarom wil het gemeentebestuur het grachtenstelsel in zijn oorspronkelijke functie herstellen. Zo kan regenwater opnieuw op een natuurlijke wijze vertraagd in de bodem doorsijpelen.

Het overwelven van baangrachten is daarom in Beveren principieel verboden. Om technische redenen kan dit toch toegestaan worden.

U dient hiervoor vooraf een aanvraag in.

De manier waarop deze overwelving mag gebeuren en de regels die daarbij in acht genomen moeten worden, worden dan opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning.