Door de toenemende bebouwing werden veel grachten gedempt of ingebuisd. Dit veroorzaakt verdroging en overstromingen. Daarom wil het gemeentebestuur het grachtenstelsel in zijn oorspronkelijke functie herstellen. Zo kan regenwater opnieuw op een natuurlijke wijze vertraagd in de bodem doorsijpelen.

Het overwelven van baangrachten is daarom in Beveren principieel verboden. Om technische redenen kan dit toch toegestaan worden.

U moet niks meebrengen.

U dient hiervoor vooraf een aanvraag in.

De manier waarop deze overwelving mag gebeuren en de regels die daarbij in acht genomen moeten worden, worden dan opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning.

maak een afspraak

Het overwelven van grachten is gratis.