Gemeente Beveren heft een belasting op tweede verblijven.

De belasting is van toepassing vanaf het ogenblik dat het pand is opgenomen in de lijst van tweede verblijven.

U moet niks meebrengen.

De zakelijk gerechtigde(n) dienen het tweede verblijf zelf aan te geven bij gemeente Beveren.
Van zodra het pand is opgenomen in de lijst van tweede verblijven zal er jaarlijks een tweede verblijfsbelasting verstuurd worden.

De belasting is jaarlijks verschuldigd vanaf  1 januari.
Van zodra het pand niet langer in gebruik is als tweede verblijf dient men dit zelf te melden aan onze gemeente.

maak een afspraak

De basisbelasting bedraagt 750 EUR voor een woning bij opname in de lijst van tweede verblijven.