Is uw woning ouder dan 10 jaar, dan moet u tijdelijk maar 6 % btw betalen op de facturen voor de uitgevoerde renovatiewerken.

  • uw woning moet ouder zijn dan 10 jaar.
  • u laat werken uitvoeren door een aannemer (de voorwaarde dat de werken moeten worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer, is weggevallen).

U moet niks meebrengen.

U hoeft deze premie niet zelf aan te vragen. Uw aannemer laat u een verklaring ondertekenen waarin u beaamt dat uw woning ouder is dan 10 jaar. 

De aanvraag tot het verminderd btw-tarief voor verbouwingen is gratis.