Omwille van de verhuis naar het nieuw gemeentehuis sluiten de gemeentelijke loketten van wo 21 t.e.m. za 24 april.
Vanaf ma 26 april staan we terug tot uw dienst in het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8. Telefonisch blijven we steeds bereikbaar T 03 750 15 11.

Sinds 2005 geldt in het Vlaamse Gewest de regel dat hemelwater in eerste instantie hergebruikt moet worden. Dat kan door het op te vangen in een regenwaterput.

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening legt minimale voorschriften op. Gemeente Beveren vulde deze verordening nog op een aantal punten verder aan.

  1. Bij bouwen of herbouwen van een woning met een horizontale dakoppervlakte van meer dan 75 m² wordt een regenwaterput geïnstalleerd van minimum 5000 liter, ongeacht de grootte van het goed waarop het gebouw wordt opgericht.
    Als herbouwen wordt beschouwd: een bouwproject waarbij minder dan 60% van de buitenmuren wordt behouden De berekening wordt uitgevoerd op de gelijkvloerse bouwlaag. De gemene muren worden meegerekend.
  2. Bij nieuwbouw, herbouw of verbouwen van appartementen en meergezinswoningen moet een regenwaterput voorzien worden met een minimuminhoud van 5000 liter en minimaal 3000 liter per aan te sluiten woongelegenheid, met verplicht hergebruik door alle woongelegenheden op de onderste bewoonde bouwlaag.
  3. Bij nieuwbouw en herbouwen van woongelegenheden wordt het regenwater minstens hergebruikt voor spoeling van een toilet of aangesloten op een wasmachine.
  4. De regenwaterput en aanverwante aansluitingen zijn aangesloten volgens de richtlijnen van en goedgekeurd door de Watergroep.
  5. De hemelwaterput, de infiltratie- of buffervoorzieningen mogen pas gebruikt worden na de keuring door de Watergroep.

De bouwheer voorziet voorafgaand een borg.

  • 1000 EUR voor nieuwbouw en andere bouwwerken aan eengezinswoningen.
  • 3000 EUR voor nieuwbouw en andere bouwwerken aan appartementsgebouwen en nijverheidsgebouwen.

Bij de melding van de voltooiing van de werken zal, voor de terugbetaling, een controle gebeuren. Als deze controle niet wordt aangevraagd binnen de twee maanden na de beëindiging van de werken, zal de terugbetaling van de borg vervallen, onverminderd de eventuele aanrekening van meerkosten.

U kunt hiervoor een premie aanvragen.

Premie voor hemelwatergebruik