Sinds 2005 geldt in het Vlaamse Gewest de regel dat hemelwater in eerste instantie hergebruikt moet worden. Dat kan door het op te vangen in een regenwaterput.

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening legt minimale voorschriften op. Gemeente Beveren vulde deze verordening nog op een aantal punten verder aan.

 1. Bij bouwen of herbouwen van een woning met een horizontale dakoppervlakte van meer dan 75 m² wordt een regenwaterput geïnstalleerd van minimum 5000 liter, ongeacht de grootte van het goed waarop het gebouw wordt opgericht.
  Als herbouwen wordt beschouwd: een bouwproject waarbij minder dan 60% van de buitenmuren wordt behouden. De berekening wordt uitgevoerd op de gelijkvloerse bouwlaag. De gemene muren worden meegerekend.

  De Vlaamse Regering heeft op 16 december 2022 de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening inzake hemelwater ('de Hemelwaterverordening 2022') goedgekeurd. Zo worden o.a. de verplichte volumes voor regenwaterputten opgetrokken. Een regenwaterput van 5000 liter blijft het minimum. Is je dakoppervlakte groter dan 80 m², dan moet je regenwaterput minstens 7.500 liter groot zijn. Wanneer je dak meer dan 120m² beslaat, dan is een regenwaterput van 10.000 liter verplicht. Dat hemelwater moet dan weer verplicht worden hergebruikt (toiletspoeling, poetswater, wasmachine en gebruik buiten d.m.v. een buitenkraan). Deze verordening treedt in werking op 4 september 2023.

 2. Bij nieuwbouw, herbouw of verbouwen van appartementen en meergezinswoningen moet een regenwaterput voorzien worden met een minimuminhoud van 5000 liter en minimaal 3000 liter per aan te sluiten woongelegenheid, met verplicht hergebruik door alle woongelegenheden op de onderste bewoonde bouwlaag.
 3. Bij nieuwbouw en herbouwen van woongelegenheden wordt het regenwater minstens hergebruikt voor spoeling van alle toiletten én aangesloten op een wasmachine.
 4. De regenwaterput en aanverwante aansluitingen zijn aangesloten volgens de richtlijnen van en goedgekeurd door een erkende keurder.
 5. De hemelwaterput, de infiltratie- of buffervoorzieningen mogen pas gebruikt worden na de keuring door door een erkende keurder.

U moet niks meebrengen.

De dossierkost bij een omgevingsaanvraag is 25 EUR (zonder openbaar onderzoek) en 50 EUR (met openbaar onderzoek).
Een (premie)aanvraag voor een regenwaterput is gratis.

De bouwheer voorziet voorafgaand een borg.

 • 1000 EUR voor nieuwbouw en andere bouwwerken aan eengezinswoningen.
 • 3000 EUR voor nieuwbouw en andere bouwwerken aan appartementsgebouwen en nijverheidsgebouwen.

Bij de melding van de voltooiing van de werken zal, voor de terugbetaling, een controle gebeuren. Als deze controle niet wordt aangevraagd binnen de twee maanden na de beëindiging van de werken, zal de terugbetaling van de borg vervallen, onverminderd de eventuele aanrekening van meerkosten.