Omwille van de verhuis naar het nieuw gemeentehuis sluiten de gemeentelijke loketten van wo 21 t.e.m. za 24 april.
Vanaf ma 26 april staan we terug tot uw dienst in het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8. Telefonisch blijven we steeds bereikbaar T 03 750 15 11.

Een woning die ongeschikt is en bovendien een veiligheids- en/of gezondheidsrisico voor de bewoners inhoudt, is onbewoonbaar.

De beslissing om een woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren wordt genomen door de burgemeester.

  • De vraag tot onderzoek kan uitgaan van de huurder, de eigenaar of een derde. Op basis van een bezoek ter plaatste stelt een deskundige een technisch verslag op. 
  • De eigenaar wordt op de hoogte gebracht van de mogelijke ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid van de woning. De eigenaar heeft dan 3 maanden de tijd om de nodige aanpassingswerken uit te voeren. 
  • Na 3 maanden zal de burgemeester al dan niet overgaan tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring. Vanaf dat moment wordt de woning onmiddellijk opgenomen in de inventarislijst van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen.
  • De woning wordt van de lijst geschrapt als aangetoond is dat deze voldoende hersteld is.