Bij nieuwbouw of bij grote werken aan uw leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater, moet u de privéwaterafvoer (leidingen voor de afvoer van afvalwater en/of regenwater tot aan de aansluiting op de openbare riolering) laten keuren.

U moet uw privériolering verplicht laten keuren:

  • vóór de eerste ingebruikname;
  • bij belangrijke wijzigingen aan de privériolering die de werking van het openbare rioleringsnetwerk kunnen bedreigen;
  • na het vaststellen van een inbreuk, op verzoek van de rioolbeheerder;
  • bij het aanleggen van een gescheiden riolering in de straat, met de verplichting om af te koppelen op uw privédomein.

U moet niks meebrengen.

U vraagt zelf de keuring aan. U kunt hiervoor beroep doen op lijsten van instellingen die keurders opleiden. Gemiddeld duurt een keuring één tot drie uur. Na de keuring krijgt u een keuringsattest.

De bouwheer die verplicht is om de privériolering te laten keuren, moet voorafgaand een borg voorzien.

  • 1 000 EUR voor nieuwbouw en andere bouwwerken aan eengezinswoningen.
  • 3 000 EUR voor nieuwbouw en andere bouwwerken aan appartementsgebouwen en nijverheidsgebouwen.

Bij de melding van de voltooiing van de bouwwerken zal, voor de terugbetaling van de borg, een controle gebeuren. Als deze controle niet wordt aangevraagd binnen de twee maanden na de beëindiging van de werken, zal de terugbetaling van de borg vervallen, onverminderd de eventuele aanrekening van meerkosten.