Het huisnummer wordt toegekend door de dienst Stedenbouw op basis van de stedenbouwkundige vergunning.