Volgens de wet betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten dienen de gemeenten een verordening op te maken rond huisnummering. In deze verordening worden de nadere regels bepaald betreffende de procedure inzake nummering van de gebouwen gelegen op het gemeentelijk grondgebied.  Ook de wijze waarop busnummering wordt toegekend (bv. bij appartementsgebouwen) wordt in deze verordening vermeld.

Het huisnummer, en in voorkomend geval het busnummer, wordt toegekend door de dienst Stedenbouw en wordt vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen.

De gemeenteraad heeft op 29 maart 2022 de Verordening Huisnummering definitief vastgesteld.

Download

U moet niks meebrengen.

Een toekenning van een huisnummer is gratis.