Asbest is een schadelijke stof die in vele bouwmaterialen werd verwerkt.  Voor Vlaanderen is een actieplan opgemaakt dat de versnelde verwijdering van asbest beoogt. Het opzet van dit plan is dat Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig moet zijn.
Dankzij een betoelaging van OVAM start het gemeentebestuur met het inzamelen van asbestleien en/of -platen in containers aan huis aan een zeer voordelig tarief.


Per locatie kunnen er maximaal 5 containers worden aangevraagd, wat overeenstemt met een dakoppervlakte van 1.500 m². 
Per afgevoerde container wordt er door de gemeente een bedrag van 170 EUR incl. BTW gefactureerd aan de aanvrager.

Ibogem voorziet ook de ophaling van asbesthoudend materiaal tot en met 6 bigbags.  Om overlapping met het gemeentelijke systeem met containers te voorkomen moet u bij een dakoppervlak kleiner dan 300 m² beroep te doen op de werking van Ibogem.   Dakoppervlaktes kleiner dan 300 m² komen dus niet in aanmerking voor ophaling met container.

Een aanvraag indienen bij Ibogem.

Van dit reglement kan gebruik gemaakt worden voor het verwijderen van gebonden asbesthoudende producten (dakbedekkingen) op gebouwen die gelegen zijn op het grondgebied van Beveren en die in gebruik zijn door:
• Particulieren
• Verenigingen of organisaties
• Kleine ondernemingen (KO)
• landbouwers

U moet niks meebrengen.

Als particulier, vereniging/organisatie of kleine onderneming (KO) dien je de aanvraag online in.

online regelen

Nadat deze aanvraag is verstuurd, neemt de gemeentelijke milieudienst telefonisch contact met je op en maakt een afspraak voor een huisbezoek.
Bij dit huisbezoek wordt beoordeeld of je aanvraag in aanmerking komt voor het project, geven we ter plaatse informatie over de veilige afbraak en bezorgen we je reeds twee persoonlijk beschermingsmiddelensets.
De gemeentelijke milieudienst geeft daarna ook je contactgegevens door aan de aangestelde aannemer. Deze maakt na maximum 5 werkdagen een afspraak met je over de plaatsing en ophaling van de containers en andere concrete afspraken.

maak een afspraak

Een ophaling asbesthoudende dakbedekking kost 170 EUR/container.

Een aanvraag kan ingediend worden door particulieren, verenigingen/organisaties en kleine ondernemingen op voorwaarde dat het hechtgebonden asbest afkomstig is van een gebouw op het grondgebied van Beveren.

Voor land- en tuinbouwers heeft OVAM een ander en voordeliger asbestprotocol, maar land- en tuinbouwers kunnen aan het gemeentelijke project ook deelnemen.

meer informatie