Asbest is een schadelijke stof die in vele bouwmaterialen werd verwerkt.  Voor Vlaanderen is een actieplan opgemaakt dat de versnelde verwijdering van asbest beoogt. Het opzet van dit plan is dat Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig moet zijn.
Dankzij een betoelaging van OVAM start het gemeentebestuur met het inzamelen van asbestleien en/of -platen in containers aan huis aan een zeer voordelig tarief.

Voor kleinere hoeveelheden (tot en met 6 bigbags) dien je nog steeds beroep te doen op de werking van Ibogem, maar als het over een grotere hoeveelheid gaat kan je hiervoor terecht bij de gemeentelijke milieudienst.
Per locatie kunnen er maximaal 5 containers worden aangevraagd, wat overeenstemt met een dakoppervlakte van 1.500 m². 
Per afgevoerd container wordt er door de gemeente een bedrag van 170 € incl. BTW gefactureerd aan de aanvrager.

U moet niks meebrengen.

Als particulier, vereniging/organisatie of kleine onderneming (KO) dien je de aanvraag online in.

online regelen

Nadat deze aanvraag is verstuurd, neemt de gemeentelijke milieudienst telefonisch contact met je op en maakt een afspraak voor een huisbezoek.
Bij dit huisbezoek wordt beoordeeld of je aanvraag in aanmerking komt voor het project, geven we ter plaatse informatie over de veilige afbraak en bezorgen we je reeds twee persoonlijk beschermingsmiddelensets.
De gemeentelijke milieudienst geeft daarna ook je contactgegevens door aan de aangestelde aannemer. Deze maakt na maximum 5 werkdagen een afspraak met je over de plaatsing en ophaling van de containers en andere concrete afspraken.

Een ophaling asbesthoudende dakbedekking is gratis.

Een aanvraag kan ingediend worden door particulieren, verenigingen/organisaties en kleine ondernemingen op voorwaarde dat het hechtgebonden asbest afkomstig is van een gebouw op het grondgebied van Beveren.

Voor land- en tuinbouwers heeft OVAM een ander en voordeliger asbestprotocol, maar land- en tuinbouwers kunnen aan het gemeentelijke project ook deelnemen.

meer informatie