Het Offerfeest is een van de belangrijkste islamitische feestdagen.

Veel moslims kiezen ervoor om een gift te doen aan een hulporganisatie of een hulpbehoevende.  Anderen laten tijdens het Offerfeest een schaap of een rund slachten.

Slachtingen voor het Offerfeest moeten uitgevoerd in een erkend slachthuis of op een erkende tijdelijke slachtplaats.  Rituele thuisslachtingen zijn verboden !

Als men een dier wil laten slachten op een erkende tijdelijke slachtplaats, moet men hiervoor eerst een slachtaangifte doen bij de gemeente. Als de dieren worden geslacht in een permanent slachthuis, dan wordt de aangifte rechtstreeks in het slachthuis gedaan.

Doe uw aanvraag via mail aan economie@beveren.be

Vermeld in uw mail volgende gegevens :

  • Naam en voornaam aanvrager  (= inwoner van de gemeente Beveren)
  • Rijksregisternummer aanvrager
  • Adres aanvrager
  • Telefoonnummer aanvrager
  • E-mail aanvrager
  • Soort dier dat wordt geslacht.
  • Hoeveel dieren laat de aanvrager slachten
  • Beslagnummer (beslag waarvan het dier afkomstig is - nummer begint met BE en telt 8 cijfers)
  • Waar wordt het dier geslacht (welke tijdelijke slachtvloer)