Ratten veroorzaken schade door te knagen aan houtwerk, elektrische leidingen, pvc-buizen en voedingsproducten, maar ook door graafwerken onder funderingen en/of vloeren.
Iedereen is bij wet verplicht om op zijn eigen terrein de bruine rat te bestrijden.

Voorkomen is beter dan genezen!
Beperk dat ratten voedsel, beschutting, water vinden:

 • Bewaar voedselvoorraden gesloten.
 • Laat geen etensresten rondslingeren.
 • Verzamel huishoudelijk afval in afgesloten vuilnisbakken.
 • Voeder kippen of andere huisdieren 's morgens en doe dat beperkt zodat de rat ’s nachts geen eten meer vindt.
 • Stapel verpakte veevoeders en ander materiaal los van de muren en de grond.
 • Vermijd langdurige voederopslag en gebruik de oudste voorraad eerst.
 • Leg geen gekookte etensresten op de composthoop.
 • Ruim mogelijke schuilmogelijkheden op (houtopslag, rommel …).
 • Dicht openingen, spleten en gaten van gebouwen.

Bij een kleine populatie of als signaalfunctie kunt u klemmen of vangkooien plaatsen. Deze zijn in de handel verkrijgbaar. Plaats deze steeds zo dicht mogelijk bij de haarden en op duidelijke (loop)sporen.

Giftige lokazen
Indien bovenstaande acties geen resultaat opleveren, kunt u met giftige lokazen werken: rodenticiden op basis van anticoagulantia (antibloedstollingsmiddelen). Deze kunt u verkrijgen in de handel of in de gemeentelijke stelplaats (Europalaan 2). Anticoagulantia zijn traag werkende giffen, hou er dus rekening mee dat het dier pas enkele dagen na opname zal sterven. Een bruine rat is intelligent en schuchter en heeft een aangeboren vrees voor nieuwe objecten. Het kan dus een tijdje duren alvorens ze het lokaas opneemt.

Gebruik giftige lokazen:

 • Plaats deze  op (loop)sporen van de rat en zo dicht mogelijk bij de haarden.
 • Leg deze altijd onbereikbaar voor kinderen of andere dieren uit vb. in rattenbakken, in de haarden, onder houtstapels …
 • Bied steeds voldoende lokaas aan en blijf aanbieden tot de opname stopt:
  • te veel: kans op schimmelen – niet meer aantrekkelijk
  • te weinig: niet efficiënt

Maak melding van uw rattenprobleem aan de gemeente via onderstaande knop of via het Klantencontactcenter
De meldingen worden doorgegeven aan RATO vzw. Zij komen langs voor advies en bestrijding.

Melding ratten