Het hemelwater- en droogteplan vormt een visie en antwoord van gemeente Beveren op de heersende en de verwachte lokale problematieken rond hemelwater en droogte.
Met haar analyse en concrete actiepunten zal het hemelwaterplan het lokaal bestuur helpen om duurzaam om te springen met hemelwater in al haar vormen.

Het plan werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 juni. Naast het volledige plan kan je onderaan deze pagina ook een samenvatting downloaden.