De basisregels van de ruimtelijke ordening worden vastgelegd in structuurplannen. RUP's worden opgemaakt op gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.

Deze plannen kunnen geraadpleegd worden op de respectievelijke websites. U kunt ze ook opvragen in Bib Beveren of op de dienst Stedenbouw.

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Provinciaal ruimtelijk structuurplan Omgeving Vlaanderen