Door de coronamaatregelen werkt onze dienstverlening enkel nog op afspraak.
Wilt u een afspraak met één van onze medewerkers? Dit kan via T | 03 750 15 11
Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
Ruimtelijk structuurplan
Stedenbouwkundige verordening
Woonbehoeftestudie
Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
Goedgekeurde gemeentelijke BPA's
Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen