In de stedenbouwkundige verordening  vindt u de stedenbouwkundige voorschriften die gelden voor een bepaald grondgebied. Een verordening gaat over ruimtelijke ordening: de opvang, afvoer en buffering van hemelwater, de toegankelijkheid van gebouwen, de aanleg van voorzieningen, de bewoonbaarheid van woningen ...

De Gemeenteraad heeft de wijziging van de Algemene Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening goedgekeurd op 22 februari 2022. Het is van kracht sinds 30 mei 2022.