Wij staan tot uw dienst in het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8 in Beveren!

In de stedenbouwkundige verordening  vindt u de stedenbouwkundige voorschriften die gelden voor een bepaald grondgebied. Een verordening gaat over ruimtelijke ordening: de opvang, afvoer en buffering van hemelwater, de toegankelijkheid van gebouwen, de aanleg van voorzieningen, de bewoonbaarheid van woningen ...