Voor dossiers met brandweer gerelateerde aspecten uit het normenboek, dat werd opgesteld door de Vlaamse Overheid zijn een aantal zeer specifieke eisen voor de brandweerplannen voorzien. Hulpverleningszone Waasland heeft deze samengevat op haar website voor een eenvoudiger gebruik. Het is belangrijk dat de brandweerplannen hieraan voldoen. Het zijn namelijk essentiële elementen om een project digitaal, correct en brandtechnisch te beoordelen.

Daarnaast moet ook het infoformulier preventie van onze hulpverleningszone correct ingevuld en ondertekend aan de digitale aanvraag worden toegevoegd.

Indien de digitale plannen hieraan niet voldoen, kan de brandweer zich genoodzaakt zien om ten gevolge van het ontbreken van deze elementen het dossier - ongunstig advies te moeten geven wegens onvolledige gegevens.

U moet niks meebrengen.

Een brandweerplan is gratis.