Stedenbouwkundig attest
Bodemattest
Conformiteitsattest
Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (bouwaanvraag)
Staat van bevinding van de toestand van het openbaar domein
Borgstelling bij aanleg groenscherm
Kadaster
Advies brandpreventie (bouwheren/bedrijven/publiek toegankelijke inrichtingen)
Brandweerplannen