Door de coronamaatregelen werkt onze dienstverlening enkel nog op afspraak.
Wilt u een afspraak met één van onze medewerkers? Dit kan via T | 03 750 15 11
Stedenbouwkundig attest
Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (bouwaanvraag)
Bodemattest
Staat van bevinding van de toestand van het openbaar domein
Borgstelling bij aanleg groenscherm
Doorgangskaart Vrasenestraat
Kadaster
Notarisaanvraag
Advies brandpreventie (bouwheren/bedrijven/publiek toegankelijke inrichtingen)
Brandweerplannen