Bodemattest
Stedenbouwkundig attest
Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (bouwaanvraag)
Staat van bevinding van de toestand van het openbaar domein
Borgstelling bij aanleg groenscherm
Kadaster
Notarisaanvraag
Advies brandpreventie (bouwheren/bedrijven/publiek toegankelijke inrichtingen)
Brandweerplannen