Als u bij de uitvoering van bouwwerken gebruik maakt van het openbaar domein, bijvoorbeeld om er bouwmaterialen op te stapelen, machines te stallen, stellingen te plaatsen enzovoort, dan dient u hiervoor een toelating te hebben van het gemeentebestuur.

Vóór het begin der werken is het aangewezen om aan de Technische dienst Wegen een staat van bevinding van de toestand van het openbaar domein aan te vragen. Op die manier kunnen na de bouwwerken eventuele beschadigingen vastgesteld worden. Indien u als bouwheer deze staat niet aanvraagt, gaat de gemeente ervan uit dat alles in goede staat is, en dat eventuele beschadigingen door de bouwwerken veroorzaakt zijn. Alle schade valt dan ten laste van de bouwheer.

U moet niks meebrengen.

U vraagt de staat van bevinding aan vóór de start van de werken na betaling van de waarborg. Een medewerker van de Technische dienst Wegen maakt samen met u een verslag op van de toestand van het openbaar domein op dat moment.

Bij de start van de bouwwerken wordt een waarborg gevraagd voor het gebruik van het openbaar domein. Indien na het einde van de werken schade wordt vastgesteld, wordt dit bedrag gebruikt om deze te herstellen. Indien de borg niet volstaat om de herstellingskosten te dekken, dan wordt het tekort gefactureerd.

Als de bouwwerken zijn voltooid, meldt u dit op de dienst Stedenbouw (via het Omgevingsloket). Er komt opnieuw iemand kijken van de Technische dienst Wegen en na opmaak van een "staat van bevinding na de werken" wordt de waarborg al dan niet terugbetaald.  De terugbetaling, eventueel verminderd met de herstellingskosten, gebeurt met een postcheque of via storting op uw rekening.

Voor het gebruik van het openbaar domein wordt een waarborg gevraagd. Die krijgt u na afloop van de werken terugbetaald. Indien er schade is aangebracht, wordt dit in mindering gebracht van de waarborg.

  • 1 000 EUR voor nieuwbouw of verbouwing van eengezinswoningen;
  • 3 000 EUR voor appartementsgebouwen en nijverheidsgebouwen.