Wanneer u constructieve werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat u een Omgevingsvergunning aanvraagt. U hebt dus een vergunning nodig als u gaat

 • bouwen
 • verbouwen
 • slopen
 • graven
 • kapvergunning en vellen van bomen
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen
 • ...

Voor een aantal kleinere werken hoeft een Omgevingsvergunning niet aangevraagd te worden of is het voldoende dat u de werken meldt bij uw gemeente. 

In beide gevallen mogen de werken echter niet strijdig zijn met bv.:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

U moet niks meebrengen.

De kostprijs is afhankelijk van het dossiertype.