Elk perceel in de gemeente heeft een eigen kadastraal nummer (uitgezonderd de openbare eigendommen).  Dat nummer (bv. Beveren - 1ste afdeling - sectie A nummer 1a) wordt toegekend door de Federale Overheidsdienst Financiën, afdeling Kadaster.  Deze instantie maakt daarvan ook plannen op, de zogenaamde 'kadasterplannen' waaraan alle informatie over dat perceel gekoppeld wordt: de naam van de eigenaar, de aard van het goed, de oppervlakte van het perceel, het kadastraal inkomen (afgekort: KI), het jaar van opbouw enz. Deze plannen zijn ter inzage bij de dienst Stedenbouw en bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën, afdeling Controle Kadaster Beveren.

De notaris vraagt de gegevens op, nodig voor de verkoop en het opmaken van een verkoopakte. U kunt zelf ook informatie opvragen over een onroerend goed of een kadasterplan aanvragen.

Het aanvragen van uittreksels kan enkel bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën Kadaster gevestigd in Gent en tegen betaling.

De gegevens kunnen schriftelijk, per fax en per e-mail aangevraagd worden om een uittreksel te bekomen. Voor elk uittreksel wordt een aanvraagformulier ingevuld.  Mondelinge inlichtingen kunnen steeds gevraagd worden aan de balie van de dienst Uittreksels.

Het archief van het Kadaster is enkel toegankelijk na afspraak.

U betaalt voor een uittreksel 5,50 euro. De prijs van grotere stukken wordt individueel bepaald.