Elk perceel in de gemeente heeft een eigen kadastraal nummer (uitgezonderd de openbare eigendommen).  Dat nummer (bv. Beveren - 1ste afdeling - sectie A nummer 1a) wordt toegekend door de Federale Overheidsdienst Financiën, afdeling Kadaster.  Deze instantie maakt daarvan ook plannen op, de zogenaamde 'kadasterplannen' waaraan alle informatie over dat perceel gekoppeld wordt: de naam van de eigenaar, de aard van het goed, de oppervlakte van het perceel, het kadastraal inkomen (afgekort: KI), het jaar van opbouw enz. Deze plannen zijn ter inzage bij de dienst Stedenbouw en bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën, afdeling Controle Kadaster Beveren.

De notaris vraagt de gegevens op, nodig voor de verkoop en het opmaken van een verkoopakte/overdrachtsakte. U kunt zelf ook informatie opvragen over een onroerend goed of een kadasterplan aanvragen.

U moet niks meebrengen.

Het aanvragen van uittreksels kan enkel bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën, afdeling Kadaster gevestigd in Gent en tegen betaling.

De gegevens kunnen schriftelijk, per e-mail of digitaal aangevraagd worden om een uittreksel te bekomen. Voor elk uittreksel wordt een aanvraagformulier ingevuld.  Mondelinge inlichtingen kunnen steeds gevraagd worden aan de balie van de dienst Uittreksels.

Er worden geen kadastrale uittreksels meer afgeleverd aan het loket!

Het archief van het Kadaster is enkel toegankelijk na afspraak.

U betaalt voor een (papieren)uittreksel 20 euro, digitaal is dit kosteloos. De prijs van grotere stukken wordt individueel bepaald. Een volledige lijst met de kostprijs, kan u hier terugvinden.

De kadastrale uittreksels die u online aanvraagt in MyMinfin(externe link) zijn goedkoper dan de uittreksels die u op papier aanvraagt. De reden daarvoor is eenvoudig: de online aangevraagde en betaalde uittreksels worden voor het merendeel automatisch afgeleverd en vragen geen tussenkomst meer van een medewerker, niet voor het opstellen ervan en ook niet voor het vereffenen van de betaling.

Gaan de uittreksels over uw eigen percelen waarvan u eigenaar bent, dan worden deze gratis afgeleverd.