Verhuurt u een woning in Beveren dan moet u ervoor zorgen dat deze volledig in orde is.
Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat uw woning aan de minimale woningkwaliteitsnormen voldoet.

Als uw woning op de inventaris ongeschikte en/of onbewoonbare woningen staat, dan bent u verplicht een conformiteitsattest aan te vragen om aan te tonen dat de woning ondertussen wel aan de normen voldoet.

U kunt als verhuurder altijd vrijwillig een attest aanvragen.  Op basis van het conformiteitsattest weet de huurder dat de woning voldoet aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen. Als verhuurder bent u zeker dat uw huurwoning voldoet aan de kwaliteitseisen bij het begin van de verhuur. Bij betwisting tijdens de huurperiode heeft u als  verhuurder dus garantie dat uw woning op dat moment conform was. Het conformiteitsattest is dus de beste garantie voor een goede verhuur.

U hoeft niks mee te brengen. 

U kunt het conformiteitsattest aanvragen per mail via stedenbouw@beveren.be.  Mail zeker uw rijksregisternummer en telefoonnummer door. De dienst stedenbouw neemt contact met Woonwijzer Waasland om het onderzoek te laten uitvoeren door een controleur van Woonwijzer Waasland.

Het woningonderzoek zal ongeveer een uur in beslag nemen. Bereid het bezoek voor aan de hand van de checklist.

De woningcontroleur zal ook nagaan of de huurwoning uitgerust is met voldoende rookmelders (op elke verdieping minstens één rookmelder, bij kamers moet er in de kamer zelf ook een rookmelder zijn). 

Al naargelang de uitkomst van het onderzoek ontvangt u:

  • Een conformiteitsattest, dat aangeeft dat de woning conform is.
  • Een verzoek om de gebreken aan te passen en de woning te herstellen zodat die wel zal voldoen aan de regelgeving.

Hoe lang is het attest geldig?

Conformiteitsattesten zijn in principe 10 jaar geldig, ook als de woning ondertussen van eigenaar verandert. Het conformiteitsattest vervalt sowieso als:

  • aan de woning grondige renovatiewerken worden gedaan
  • de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt
  • de wooninspectie een proces-verbaal voor de woning opmaakt.

De afgifte van een conformiteitsattest en de bijhorende controle kost 50 euro.