Wilt u in Beveren een evenement organiseren, dan kunt u voor alle nodige info terecht bij het Evenementenloket. U hoeft niet langer afzonderlijk een aanvraag te doen bij de brandweer, politie, milieudienst of de dienst Mobiliteit. Het evenementenloket begeleidt u stap voor stap doorheen de aanvraag van uw evenement.
Via het evenementenloket wordt alle info gecentraliseerd.

Evenementenloket

Dien een aanvraag in voor elk van volgende evenementen:

 • Een publiek evenement
 • Een privé initiatief met meer dan 200 gelijktijdige aanwezigen.
 • Een overnachting van meer dan 10 personen in een niet daarvoor ingerichte of (permanent) vergunde plek.
 • Om het even welke activiteit/evenement of initiatief waarvoor u een vergunning of toelating denkt nodig te hebben (zoals bijvoorbeeld een milieuvergunning voor muziek, het gebruik van een parking of plein, een aangepast verkeersreglement (speelstraat), …).  

Geef uw evenement stap voor stap in via het digitaal evenementenloket.

 • 30 kalenderdagen vóór de datum van uw activiteit of evenement
 • 60 kalenderdagen voor het evenement bij sportmanifestaties, parades en braderijen

Hou zeker volgende informatie van uw evenement bij de hand:

 • Datum en duur
 • Locatie en inplantingsplan
 • Verwacht aantal bezoekers & doelgroep
 • Contactgegevens van de verantwoordelijken
 • Materialen of infrastructuur die je wil huren van de stad
 • Promotieplan
 • Gewenste verkeersmaatregelen
 • Gegevens van de gewenste muziek (volume, binnen/buiten,…)

Op basis van uw digitale aanvraag maken gemeente Beveren en de veiligheidsdiensten een inschatting van wat u nodig heeft. Na goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u de nodige documenten en informatie. U kunt ook tussentijds de status van uw aanvraag opvolgen via uw persoonlijke omgeving in het evenementenloket.

Wenst u materiaal te ontlenen?