Wilt u in Beveren een evenement organiseren, dan kunt u voor alle nodige info terecht bij het Evenementenloket. U hoeft niet langer afzonderlijk een aanvraag te doen bij de brandweer, politie, milieudienst of de dienst mobiliteit. Het evenementenloket begeleidt u stap voor stap doorheen de aanvraag van uw evenement.
Via het evenementenloket wordt alle info gecentraliseerd.

Evenementenloket

Dien een aanvraag in voor elk van volgende evenementen:

 • een publiek evenement
 • een privé initiatief met meer dan 200 gelijktijdige aanwezigen
 • een overnachting van meer dan 10 personen in een niet daarvoor ingerichte of (permanent) vergunde plek
 • Om het even welke activiteit/evenement of initiatief waarvoor u een vergunning of toelating denkt nodig te hebben (zoals bijvoorbeeld een milieuvergunning voor muziek, het gebruik van een parking of plein, een aangepast verkeersreglement (speelstraat), …).  

U moet niks meebrengen.

Geef uw evenement stap voor stap in via het digitaal evenementenloket.

 • 30 kalenderdagen vóór de datum van uw activiteit of evenement
 • 60 kalenderdagen voor het evenement bij sportmanifestaties, parades en braderijen

Hou zeker volgende informatie van uw evenement bij de hand:

 • Datum en duur
 • Locatie en inplantingsplan
 • Verwacht aantal bezoekers & doelgroep
 • Contactgegevens van de verantwoordelijken
 • Materialen of infrastructuur die je wil huren van de stad
 • Promotieplan
 • Gewenste verkeersmaatregelen
 • Gegevens van de gewenste muziek (volume, binnen/buiten,…)

Op basis van uw digitale aanvraag maken gemeente Beveren en de veiligheidsdiensten een inschatting van wat u nodig heeft. Na goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u de nodige documenten en informatie. U kunt ook tussentijds de status van uw aanvraag opvolgen via uw persoonlijke omgeving in het evenementenloket.

Wenst u materiaal te ontlenen?

of maak online een afspraak

maak een afspraak