Ontlenen van feestmateriaal
Ontlenen van sportmateriaal
Feesten op openbaar domein
Kampvuur
Ontlenen van geluidsmeter
Schenken van sterke dranken
Tussenkomst security fuiven
Afwijking op de geluidsnormen