Ontlenen van feestmateriaal
Ontlenen van sportmateriaal
Kampvuur
Ontlenen van geluidsmeter
Tussenkomst security fuiven