Scholen, verenigingen en particulieren van Beveren kunnen bij de gemeentelijke sportdienst gratis sportmateriaal ontlenen. Ze betalen enkel een waarborg van 50 EUR. Deze waarborg wordt volledig terugbetaald als het materiaal terug wordt bezorgd in de staat waarin het zich bevond.

  • De aanvragende school, vereniging of particulier moet in Beveren actief zijn.
  • Het sportmateriaal moet zelf afgehaald en teruggebracht worden bij de gemeentelijke sportdienst.
  • De ontlener moet de nodige maatregelen nemen om het materiaal te beschermen tegen alle weersomstandigheden, brand en diefstal.
  • Bij verlies of beschadiging wordt het materiaal verrekend aan de actuele aankoopwaarde.
  • Bij het afhalen moet het materiaal gecontroleerd worden door de uitlener die eventuele beschadigingen of tekorten op dat moment moet melden.
  • Activiteiten die georganiseerd worden door de gemeentelijke sportdienst Beveren hebben steeds voorrang bij gebruik van het sportmateriaal.

U moet niks meebrengen.

online regelen

Kijk op de lijst met uitleenbare materialen welk materiaal u nodig heeft.

  • Check eventueel vooraf bij de sportdienst of het materiaal nog beschikbaar is voor de dag waarop u het wenst te ontlenen.
  • Haal het materiaal af op de afgesproken datum na het betalen van een waarborg van 50 EUR (enkel cash te betalen).
  • Breng het materiaal na afloop van de activiteit ook netjes terug.

Het ontlenen van sportmateriaal is gratis.  Er wordt wel een waarborg van 50 EURO gevraagd.