Beverse verenigingen en organisaties kunnen, onder bepaalde voorwaarden, materiaal voor feesten en evenementen ontlenen.
Een aantal zaken kunnen gratis ontleend worden, voor een aantal zaken wordt een beperkte huur aangerekend.

Het materiaal wordt maximaal 7 kalenderdagen in bruikleen gegeven.

Volgende organisaties/verenigingen kunnen materiaal ontlenen:

  1. de gemeentelijke VZW Culturele Centra;
  2. instanties en personen die in opdracht van het gemeentebestuur van Beveren activiteiten organiseren;
  3. de erkende gemeentelijke adviesraden voor zover het hun eigen activiteiten betreft;
  4. alle onderwijsinstellingen;
  5. de verenigingen die aangesloten zijn bij een erkende gemeentelijk adviesraad;
  6. verenigingen die niet aangesloten zijn bij een erkende gemeentelijke adviesraad;
  7. enkel voor Beverse verenigingen.

Het evenement moet plaatsvinden op het grondgebied Beveren.

Privépersonen kunnen geen feestmateriaal ontlenen (uitgezonderd het ontlenen van twee vlaggenmasten en vlaggen voor de organisatie van een gouden, diamanten, briljanten of platina huwelijksjubileum).

Handelaars kunnen geen beroep doen op de gemeentelijke uitleendienst. Enkel voor een officiële opening van een handelszaak kunnen, na aanvraag, twee vlaggenmasten en vlaggen ontleend worden.

U moet niks meebrengen.

Download het aanvraagformulier en bestellijst feestmateriaal en mail de ingevulde formulieren naar:
E wegen@beveren.be

Dien de aanvraag ten vroegste 12 maanden en ten laatste 14 dagen vóór de dag van de activiteit in.

Het college van burgemeester en schepenen beslist ten vroegste 3 maanden vóór de datum van de activiteit over de goedkeuring of weigering tot uitlening. Enkel de aanvragen tot ontlenen van tentoonstellingspanelen worden onmiddellijk na de aanvraag behandeld en beslist.

Het materieel wordt ofwel door het gemeentebestuur geleverd en teruggehaald ofwel door de aanvrager zelf afgehaald en teruggebracht.  Dat gebeurt tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 16.00 uur, maar niet op zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen.

De tarieven voor het onlenen van het materiaal vindt u terug onderaan bij ''Reglementen en tarieven'.