De gemeente Beveren stelt heel wat materiaal ter beschikking voor feesten en evenementen. Onder bepaalde voorwaarden kan dit ontleend worden. Een aantal dingen kunnen gratis ontleend worden, voor een aantal dingen wordt een beperkte huur aangerekend.

Het materieel wordt maximaal 7 kalenderdagen in bruikleen gegeven.

Van de uitleendienst van de gemeente Beveren kunnen volgende organisaties gebruik maken:

  1. de gemeentelijke VZW Culturele Centra;
  2. instanties en personen die, in opdracht van het gemeentebestuur van Beveren, activiteiten organiseren;
  3. de erkende gemeentelijke adviesraden voorzover het hun eigen activiteiten betreft;
  4. alle onderwijsinstellingen;
  5. de verenigingen aangesloten bij een erkende gemeentelijk adviesraad;
  6. verenigingen die niet aangesloten zijn bij een erkende gemeentelijke adviesraad, alle overkoepelende verenigingen waarvan de gemeente Beveren deel uitmaakt.

Het evenement moet plaatsvinden op het grondgebied Beveren.

Elke aanvraag tot ontlening van materieel dient schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen gericht te worden op het daartoe voorziene formulier. De aanvraag kan ten vroegste 12 maanden en ten laatste 14 dagen vóór de dag van de activiteit ingediend worden.

Het college van burgemeester en schepenen beslist ten vroegste 3 maanden vóór de datum van de activiteit over de goedkeuring of weigering tot uitlening. Enkel de aanvragen tot ontlenen van tentoonstellingspanelen worden onmiddellijk na de aanvraag behandeld en beslist.

Het materieel wordt ofwel door het gemeentebestuur geleverd en teruggehaald ofwel door de aanvrager zelf afgehaald en teruggebracht.  Dat gebeurt tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 16.00 uur, maar niet op zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen.

Handelaars en zelfstandigen kunnen geen beroep doen op de gemeentelijke uitleendienst. Enkel voor een officiële opening van een handelszaak kunnen - nà aanvraag - twee vlaggenmasten en vlaggen ontleend worden.

Ook particulieren kunnen geen beroep doen op de gemeentelijke uitleendienst, uitgezonderd het ontlenen van twee vlaggenmasten en vlaggen voor de organisatie van een gouden, diamanten, briljanten of platina huwelijksjubileum.