Erkende Beverse verenigingen en particulieren kunnen een geluidsmeter lenen om hen te helpen de maximale geluidsnormen bij een fuif of evenement niet te overschrijden.

U moet niks meebrengen.

U kunt uw aanvraag online regelen via onderstaande knop.

online regelen
  • Elke aanvraag moet minstens twee weken vóór de activiteit schriftelijk ingediend worden bij de jeugddienst aan de hand van het aanvraagformulier. Het volledig ingevulde formulier kan u persoonlijk komen afgeven of bezorgen via e-mail of post.
  • De geluidsmeter wordt afgehaald bij de jeugddienst en daar in oorspronkelijke staat weer afgeleverd. De geluidsmeter wordt afgehaald op de laatste werkdag voor de geplande activiteit en teruggebracht op de eerste werkdag na afloop van de activiteit, tenzij anders overeengekomen met de jeugddienst.

 

Het gebruik van de geluidsmeter is gratis voor erkende Beverse verenigingen. Particulieren betalen een huurprijs van 20 euro/evenement (indien meerdaags evenement 20 euro/dag). De gebruiker dient een waarborg te betalen van 250 euro. Deze waarborg en huurprijs (indien van toepassing) moet de gebruiker cash betalen aan de jeugddienst bij het ophalen van de geluidsmeter.