Om een kampvuur of bijvoorbeeld een kerstboomverbranding in Beveren te mogen organiseren moet je steeds voorafgaandelijk toestemming hebben van het college van burgemeester en schepenen.

Om het voor de vele jeugdbewegingen die hier op kamp komen eenvoudiger te maken, heeft het college beslist om voor bepaalde vuren tijdens de zomervakantie toelating te verlenen.

 

Dit moet wel voldoen aan 4 voorwaarden:

1.    per kamp één kampvuur 
2.    enkel tijdens juli en augustus
3.    minstens 30 dagen op voorhand melden aan de lokale brandweer met de knop onderaan deze pagina
4.    enkel op de daarvoor voorziene locaties op de terreinen van onderstaande jeugdbewegingen:

Vereniging Adres Postcode gemeente

45e FOS "De Schrans"    

Chiro Beveren   

Chiro Ieweko

Chiro Judocus 

Chiro Kallo

Chiro Sint-Gerolf

Chiro Sint-Lutgard

Chiro VRA-CHI-JO

Chiromeisjes Sint-Martinus  

Gidsen Sint-Martinus   

KLJ Beveren

KLJ Haasdonk 

KLJ Melsele

KSA Vrasene

Scouts en Gidsen Sint-Michiel 

Scouts en Gidsen Sint-Raphaël

Scouts Sint-Hiëronymus  

Scouts Sint-Hiëronymus

Lesseliersdreef

Kallobaan 144-146  

Kalishoekstraat 109

Watermolendijk 4 

 Kallodam 2  

Albrecht Rodenbachlaan 25

 Pastoor Steenssensstraat 28b

Smisstraat 54A

 Ciamberlanidreef 80b

Kallobaan 174

Van Craenenbroeckstraat 96

Keizerstraat 3 

Dambrugstraat 5

Smisstraat 31C 

Oud-arenberg 88B

Pastoor Steenssensstraat 110a 

 Schuttershofstraat 19

Cortewalledreef  

9120

9120

9120

9130

9120

9120

9120

9120

9120

9120

9120 

9120

9120

9120

9130

9120

9120

9120

Beveren

Beveren

Melsele

Verrebroek

Kallo 

Melsele

Beveren

Vrasene

Beveren

Beveren

Beveren

Haasdonk

Melsele

Vrasene

Kieldrecht

Beveren

Beveren

Beveren

OPGELET: Indien u een kampvuur op een andere locatie of buiten de periode juli-augustus wenst te organiseren, dient u dit steeds voorafgaandelijk aan te vragen bij de dienst Milieubescherming.  Deze aanvraag dient ten laatste 30 dagen voor het kampvuur  via mail te worden ingediend.  Dit geldt ook voor andere vuren zoals kerstboomverbrandingen e.d.

Via de link onderaan deze pagina kom je op een webpagina terecht, waar je alle nodige contactgegevens kan invullen.  De antwoorden worden rechtstreeks doorgestuurd aan de lokale brandweer, zodat ze bij problemen snel kunnen optreden en de verantwoordelijken contacteren.

Door de lokale brandweer worden wel volgende eisen gesteld voor het organiseren van het kampvuur:

  • Er dient op het terrein een maximale afstand te worden aangehouden tot gebouwen en bomen.
  • De brandweer moet de verbrandingsplaats tot op 60 m kunnen naderen via toegangswegen met een vrije breedte en hoogte van 4m. Hou ook rekening met de draaistralen van 11m aan de binnenkant en 15m aan de buitenkant. De voertuigen hebben een maximale asbelasting van 13 ton.
  • Rond het vuur moet een veiligheidszone afgebakend worden die niet toegankelijk is voor het publiek.
  • Eén van de verantwoordelijken moet permanent aanwezig zijn tijdens de verbrandingsactiviteit en moet in het bezit zijn van een GSM met voldoende ontvangst en een opgeladen batterij. Lijst met verantwoordelijken zal worden doorgegeven aan Hulpverleningszone Waasland. 
  • Er mag enkel droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof verbrand worden in een "sfeerverwarmer" (verbrandingsplaat, vuurkorf,…) of op de daarvoor voorziene plaats op het kampterrein. 
  • De verleende toestemming kan op elk moment ingetrokken worden indien ongunstige meteorologische omstandigheden zich voordoen of bij langdurige droogte.
  • Bij sterke wind dient de vuurhaard gedoofd te worden.
  • De vuurhaard mag nooit onbeheerd worden achtergelaten. Na afloop van het evenement wordt door de organisator een rondgang uitgevoerd. Alle vuurhaarden dienen te worden gedoofd met een overvloedige hoeveelheid water.
  • Bij de verbrandingsplaats moet minstens 1 snelblustoestel aanwezig zijn, gevuld met hetzij 6 kg ABC-poeder of 6 l water-schuim, of een tuinslang onder druk.
  • De houtopslag moet minstens 24m van de verbrandingsplaats verwijderd zijn.

U moet niks meebrengen.

Regel het zelf online via onderstaande knop

online regelen

Een kampvuur aanvragen is gratis.