Een projectsubsidie wordt toegekend als stimulans voor jongeren bij het organiseren van experimentele, originele, uitzonderlijke of vernieuwende activiteit in de vrije tijd van, voor en door jongeren, die afgebakend zijn in de tijd en plaats vinden in gemeente Beveren. 

Aanvrager
Een jongere die: 

 • In Beveren woont
 • Tussen 18 en 30 jaar oud is 

Een groep jongeren waarvan:

 • 75% in Beveren woont
 • 75% tussen 16 en 30 jaar oud is 
 • Minstens 1 persoon +18 is 

Het project moet aan volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een subsidie:

 • zonder winstoogmerk
 • openbaar
 • Vindt plaats op Bevers grondgebied.
 • Vindt plaats in de vrije tijd.
 • Eenzelfde project kan slechts 3 maal in aanmerking komen voor subsidie.
 • Op alle reclamewerk moet het logo van JRB te zien zijn.

Het bedrag van de subsidie bedraagt maximum 75% van de gemaakte kosten die in aanmerking komen voor de subsidie, met een maximum van 1000 EUR per project. 

Van je toegekend bedrag kan je al 75% als voorschot vragen. 

Deze uitgaven komen in aanmerking voor een projectsubsidie: 

 • Promotiekosten 
 • Tijdelijk afgesloten verzekering in het kader van het project
 • Auteursrechten, Sabam of billijke vergoedingen
 • Uitkoopsommen, honoraria artiesten
 • Huur van materiaal nodig voor het project
 • Aankoop van kleine materialen die dienen voor de opbouw van het project

Volgende uitgaven komen niet in aanmerking voor een projectsubsidie: 

 • Voeding en drank 
 • Aankoop van producten die worden doorverkocht aan de deelnemers
 • Personeelskosten
 • Investeringskosten

U kunt de projectsubsidie met onderstaande knop online aanvragen.

online regelen

De aanvraag wordt ten minste 30 kalenderdagen voor de startdatum van het project ingediend bij de jeugddienst van Beveren. Deze aanvraag bevat een duidelijke omschrijving van het project en een grondig uitgewerkte begroting. 

De jeugddienst behandelt de aanvraag en legt deze samen met een advies van de jeugdraad voor aan het schepencollege. 

Wil je graag zelf iets organiseren maar heb je geen idee waar te beginnen? 
Contacteer de jeugddienst of de dienst evenementen, zij helpen jouw graag verder! 

Check ook zeker https://ikorganiseer.be/ voor meer tips en tricks.

Dienst evenementen
Gravenplein 8
evenementen@beveren.be