U kunt een aanvraag doen om de straat voor enkele uren in te richten als 'speelstraat'. Tijdens de speelstraat wordt de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers. 

U kunt een speelstraat aanvragen in de periode van de Paasvakantie tot en met september. Er zijn verschillende opties.

 • Paasvakantie: twee opeenvolgende weken, drie weekends of een vaste dag in de week.
 • Zomervakantie: maximum twee opeenvolgende weken, maximaal vier weekends op rij of een vaste dag in de week.
 • In de periode tussen de Paasvakantie en eind september op woensdagmiddag of in een weekend.

U kunt een speelstraat inrichten tussen 10 en 20 uur. In de zomervakantie tussen 10 en 21 uur.

Bewoners van een straat die tijdelijk is ingericht als speelstraat mogen:

 • met een motorvoertuig de straat in, maar moeten stapvoets rijden.
 • parkeren in de speelstraat. Toch wordt aangeraden om buiten de afgesloten zone te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte.

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

 • de straat in een woonzone ligt;
 • de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur;
 • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt;
 • er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt;
 • de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven;
 • voldoende bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten.
 • Er minimum 3 buurtbewoners verantwoordelijk willen zijn (peters/meters van de speelstraten). Zij plaatsen de hekken, zijn verantwoordelijk voor toezicht tijdens de speelstraaturen en zijn het aanspreekpunt voor de gemeente en voor de bewoners van de straat.

U moet niks meebrengen.

 • De bewoners van de straat vragen de inrichting van een speelstraat aan via het aanvraagformulier.
 • Er wordt onderzocht of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Hiervoor wordt advies gevraagd aan de bevoegde diensten.
 • Speelstraten zijn een recht, geen plicht. Daarom moet 2/3e van de straat akkoord gaan met de inrichting van de speelstraat. Hiervoor zal door de gemeente een schriftelijk bewijs ( = een bewonersenquête) gevraagd worden.
 • De aanvraag en de nodige adviezen worden voorgelegd aan het college van Burgemeester en schepenen. Het college beslist of de speelstraat er komt.
 • De peters/meters van de straat ondertekenen samen met de gemeente de afsprakennota voor het inrichten van een speelstraat.

De procedure neemt ongeveer 2 maanden in beslag. Vraag de speelstraat dus tijdig aan.

Vraag hier je speelstraat aan!

De aanvraag voor een speelstraat is gratis.