Afwerken Vingerlingpad Kieldrecht

Huidige toestand plaats waar het nieuwe pad aangelegd wordt.

Huidige toestand Vingerlingpad op de bufferdijk.

Toekomstbeeld nieuw pad langs de dijk najaar 2024.

Uitreiking BEA's 2023

Foto 113 v.l.n.r. : Jo De Rycke, Vincent Lesseliers, Jordi Bruynseels, Pieter De Bock, Inge Schoonvliet, Wim Lannoey

Foto 106 is een groepsfoto met alle genomineerden BEA’s + partners + leden college

Huldiging 200ste zwerfvuilvrijwilliger

Op de foto huldiging v.l.n.r.: Cora Cavazzon (Milieudienst Beveren), Sem Gillis en Caroline Janssens (zwerfvuilvrijwilligers), Arthur Janssens (zoontje, dochter Astrid wou niet mee op de foto maar helpt ook mee!), Ronny Ruys (Milieudienst Beveren) en schepen van Milieu Filip Kegels.

Nieuwbouw kinderopvang Windekind

Opleiding Eerste Hulp Bij Fuiven in JC Togenblik

Boomplantactie Vingerlingpad Kieldrecht

Opening vernieuwde groene speelplaats GBS De Oogappel

Uitreiking ereburgerschap van Beveren aan Clement Hiel op 13 september 2022

Uitvaart E.H. Daniël Vande Velde

E.H. Daniël Van de Velde Ereburger van Beveren

Jean-Marie Pfaff ereburger van Beveren op 24 juni 2022