Wij voorzien een premie voor balansventilatie. De premie bedraagt 20 % van het factuurbedrag (incl. BTW en plaatsingskosten) met een maximum van € 500.

Balansventilatie: bij balansventilatie wordt er evenveel verse buitenlucht toegevoerd naar woon- en slaapkamers als er vervuilde lucht wordt afgevoerd vanuit de keuken, badkamer en toilet.

Balansventilatie met warmterecuperatie: de warmte van de afgevoerde vervuilde lucht wordt via een warmtewisselaar overgedragen op de toegevoerde verse buitenlucht. 

  • De premie is niet cumuleerbaar met de premie voor laagenergiewoningen;
  • Alle systemen van balansventilatie met warmterecuperatie komen voor de premie in aanmerking;
  • De installatie moet een minimum rendement van 78 % hebben; 
  • Elke ruimte in de woning wordt geventileerd en is voorzien van mechanische aan- of afvoer;
  • De installatie moet aan de regels van goed vakmanschap beantwoorden;
  • Als het systeem geplaatst wordt in een appartementsgebouw, kan elk appartement afzonderlijk een premie aanvragen als elk appartement zijn eigen systeem heeft;
  • Kreeg de woning in de loop van de afgelopen 10 jaar een premie voor balansventilatie, dan kunt u pas 10 jaar na die datum de premie opnieuw aanvragen. 

U moet niks meebrengen.

Regel het zelf online via onderstaande knop

online regelen

 U kunt uw aanvraag tot 5 jaar na factuurdatum indienen. 

De digitale premieaanvraag is alleen geldig als het aanvraagdossier het volgende bevat: 

  • Een scan of pdf van de factuur van minder dan 5 jaar oud, voor het plaatsen van een ventilatiesysteem met warmterecuperatie (geen offerte) waarop het rendement vermeld staat;
  • Een foto van de installatie.

De premie wordt binnen de 6 maanden afgehandeld.

Of maak online een afspraak

maak een afspraak

De aanvraag voor een premie balansventilatie met warmterecuperatie is gratis.