Wij voorzien een premie voor de renovatie van voorgevels, gericht op de voorliggende weg, met uitzondering van garagewegen of voetwegen, die gerenoveerd wordt met een nieuwe gevelsteen, crepi, verf, ... waaronder:

 • Alle voorgevels die minimum 40 jaar oud zijn en behoren tot een woonpand; 
 • Elke voorgevel komt in aanmerking: van gesloten, halfopen en open bebouwing. 

Premies

 • Bij het bezetten of schilderen bedraagt de premie 25 % van het factuurbedrag met een maximum van 500 EUR.
 • Bij het zandstralen of opnieuw voegen bedraagt de premie 25 % van het factuurbedrag met een maximum van 1000 EUR.
 • Bij het verwijderen van de bestaande gevel en het oprichten van een nieuwe, quasi identieke gevel bedraagt de premie 25 % van het factuurbedrag met een maximum van 2000 EUR.
 • Voor geklasseerde gevels, gevels van woningen die op de inventaris staan en gevels die deel uitmaken van een waardevol en harmonieus geheel (cfr. definitie verordening) bedraagt de premie 80 % van het factuurbedrag met een maximum van 5000 EUR.
 • Als de voorgevel ook bijkomend geïsoleerd wordt, wordt het maximum premiebedrag verhoogd: bij isolatie langs de buitenzijde met 500 EUR, bij isolatie langs de binnenzijde met 1000 EUR.
 • Bij het indienen van de aanvraag moet de volledige voorgevel vochtvrij zijn of er moeten voldoende maatregelen genomen zijn om de vochtproblemen op te lossen; 
 • Bij een meergezinswoning moet de gevelrenovatie in zijn totaliteit bekeken worden (dezelfde materialen). 
  Bijvoorbeeld: de voorgevelrenovatie van een appartementsgebouw met drie woongelegenheden kan alleen aangevraagd worden door de syndicus;
 • Als blijkt dat voor de uitvoering van de werken ook een stedenbouwkundige vergunning vereist is, moet u deze ook aanvragen. Anders kan er geen gevelrenovatiepremie worden uitbetaald;
 • Alleen bij een volledige gevelrenovatie, alleen de voorgevel op het gelijkvloers en de verdieping wordt niet betoelaagd;
 • De gevelrenovatie kan bestaan uit:
  - een nieuw buitenspouwblad in gevelsteen metselen en de vereiste spouwmuurisolatie aanbrengen;
  - een gevelbepleistering aanbrengen al dan niet gecombineerd met een buitenisolatiesysteem;
  - het aanbrengen van een degelijke beplanking (vb. stroken in duurzaam volhout of andere bouwfysisch en architectonische geschikte materialen);
  - het voegwerk van de woning vernieuwen (uitslijpen en opnieuw invoegen) verplicht gecombineerd met een gevelreiniging. De gevelreiniging mag het reinigen onder hoge druk inhouden. 
  - het volledig zandstralen of chemisch reiningen van de voorgevel. Als de voegen uitgesloten zijn moeten deze opnieuw uitgeslepen en gevoegd worden;
  - het (her)schilderen van een voorgevel; 
 • De kosten voor het aanbrengen van een nieuwe dakgoot als bijkomende kost op de gevelrenovatie mag bij de kosten gevoegd worden. 
  Het bekleden van de bestaande dakgoot met planchetten wordt niet betoelaagd. 
  Het is de bedoeling om lekke dakgoten of versleten dakgoten volledig te vernieuwen om te beletten dat een vernieuwde voorgevel met vochtproblemen zou blijven zitten;
 • Minimum voor te leggen facturen met een bedrag van 2000 EUR (de kostprijs van het schrijnwerk en glas is niet inbegrepen in dat bedrag);
 • Worden niet betoelaagd: voorzetplaketten, bitumineuze materialen, plastieken planchetten e.d.
 • De premie kan per woning of wooneenheid slechts éénmalig om de 10 jaar aangevraagd worden.

U moet niks meebrengen.

U kunt uw aanvraag tot 1 jaar na factuurdatum indienen.
Regel het zelf online via onderstaande knop.

online regelen

of maak digitaal een afspraak

maak een afspraak

De premie wordt binnen de 6 maanden afgehandeld.

De aanvraag voor een premie voorgevelrenovatie is gratis.