Als u een niet-waterdoorlatende verharding vervangt door een waterdoorlatende, dan kunt u hiervoor een premie aanvragen.

 • De premie bedraagt 20 EUR per m² waterdoorlatende verharding die wordt aangelegd. 
 • De premie bedraagt maximum 1500 EUR.

Waterdoorlatende verharding: alle soorten verhardingsmaterialen die een  waterdoorlatend vermogen hebben, inclusief de onderbouw van de verharding (waterdoorlatende klinkers, dolomiet, grind, grasdallen, houtsnippers, verharding met brede voegen, ...).

 • Een premie voor het vervangen van niet waterdoorlatende verharding door waterdoorlatende verharding wordt toegekend aan: 
  • eengezinswoningen
  • meergezinswoningen
 • Volgende verhardingen komen in aanmerking voor de premie:
  • Verharding binnen een straal van 30 meter van de vergunde woning;
  • Vergunde, en uitgevoerde, niet-waterdoorlatende verharding vervangen door waterdoorlatende verharding;
  • Van vergunning vrijgestelde (strikt noodzakelijke toegangen én 80m² terrassen, ed) niet-waterdoorlatende verharding vervangen door waterdoorlatende verharding.
 • Alle soorten verhardingsmaterialen die een waterdoorlatend vermogen hebben, komen in aanmerking voor de premie;
 • Als bij een eerste aanvraag geen aanspraak gemaakt kan worden op het maximum premiebedrag van 1500 EUR, dan kunnen later op het jaar nog nieuwe aanvragen ingediend worden tot het maximum premiebedrag bereikt is. 

Als het maximum premiebedrag van 1500 EUR bereikt is, kan de premie pas na 10 jaar opnieuw worden aangevraagd. 

U moet niks meebrengen.

U kunt uw aanvraag tot 1 jaar na factuurdatum indienen.
Regel het zelf online via onderstaande knop.

online regelen

of maak digitaal een afspraak

maak een afspraak

De digitale premieaanvraag is uitsluitend geldig als het aanvraagdossier  volgende zaken bevat: 

 • het volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier; 
 • een scan of pdf van alle facturen van max. 1 jaar oud (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma-factuur);
 • een foto van voor en na de werken; 
 • een schematische voorstelling van de opbouw van de waterdoorlatende verharding.

De premie wordt binnen de 6 maanden afgehandeld.

De aanvraag voor een premie waterdoorlatende verharding is gratis.