Windekind beoogt kwaliteitsvolle zorg, opvang en opvoeding voor alle kinderen in een veilige, gezonde en pedagogisch verantwoorde omgeving. Het gekwalificeerd personeel maakt hiervoor gebruik van de Reggio Emilia pedagogiek. Deze pedagogiek gaat uit van o.a. een groot respect voor het kind en het geloof in de mogelijkheden van ieder kind.

De kinderen worden geobserveerd naar ontwikkeling, welbevinden en betrokkenheid waarin het kind zelf centraal staat. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het Ziko-Vo opvolgsysteem. De kinderen krijgen een ruim, variabel aanbod van speelgoed ter beschikking. Zo krijgen ze de mogelijkheid om op een veilige manier te ontdekken wat ze zelf willen en kunnen doen. Verder gaat de aandacht ook uit naar de fundamentele basisbehoeften zoals voeding, verzorging, en zindelijkheidstraining.

De dagprijs wordt berekend volgens de belastbare beroepsinkomsten en de gezinssamenstelling zoals bekend op het bevolkingsregister en FOD Financiën.Hiervoor moet u een attest inkomenstarief aanvragen op de website van Kind & Gezin: www.kindengezin.be  (doorklikken naar “mijn kind en gezin”). Bij uw bezoek aan het kinderdagverblijf geeft u het attest aan de maatschappelijk werker.

  • Jaarlijks op 1 januari moet een nieuw attest worden afgegeven.
  • Jaarlijks ontvangt u een fiscaal attest.

Wat is inbegrepen in de dagprijs?
In de dagprijs zijn volgende kosten inbegrepen: de maaltijden, gebruik infrastructuur (bedje,…), knutselmaterialen, … 

Wat is NIET inbegrepen: specifieke verzorgingsproducten, flesvoeding, medicatie, gebruik slaapzak,…Voor de wegwerpluiers wordt een vergoeding van 1,05 EUR per dag en 0,65 EUR per halve dag.

Inschrijvingen en informatie:

Christel  Van den Broeck
T | 03 750 46 95

Openingsuren
maandag: 6:45-19:00
dinsdag: 6:45-19:00
woensdag: 6:45-19:00
donderdag: 6:45-19:00
vrijdag: 6:45-19:00
zaterdag: 8:00-18:00
zondag: Gesloten

Kinderdagverblijf Windekind heeft zomervakantie en sluit van maandag 8 juli tot en met 28 juli 2024.

Ook in de kerstvakantie - van 24 december 2024 om 13 uur tot en met zondag 5 januari 2025 - is het kinderdagverblijf gesloten.

Sluitingsdagen
Sluitingsdagen kinderdagverblijf Windekind
O.L.V.-Hemelvaart
Brugdag O.L.V.-Hemelvaart
Allerheiligen
Allerzielen
Wapenstilstand